Media & kommunikation

Denna kurs är till för dig som fotar hellre än bra med mobiltelefon, automatkamera, eller systemkamera. Vi koncentrerar oss på vad som finns såväl bakom som framför kameran. Vi lär oss hur ljusets färg, riktning och karaktär påverkar de bilder vi tar. Vi träffas fysiskt varannan vecka och använder vår studieplattform Learnify som komplement.

Verksamhet under Covid-19 pandemin
Eftersom det finns en samhällsspridning av Coronaviruset, Covid-19 kan inte SV garantera en smittfri miljö.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.
Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år eller äldre avråder vi dig från att delta i våra kurser med fysiska träffar just nu.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.
För att minska risken för smittspridning anpassar SV kursernas upplägg. Vi begränsar antalet deltagare och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i undervisningsrummet.