Hantverk & konst

Vi låter oss inspireras av kvinnliga konstnärer.
Vi skapar tillsammans, allt under lekfulla former i Tantteatern lilla intima lokal.
ÖK 34, Haga

Ledare: Ninni Flemming (kulturpedagog) och Kajsa Reicke (kulturpedagog och skådespelare)

Fika ingår.

Fredag 9.00 till 16.00
Lördag 10.00 till 14.00