Du som är naturintresserad, odlar ekologiskt eller älskar honung borde lära dig mer om de intressanta "trädgårdsarbetarna" bina. Varför inte biodling som bisyssla? Under sakkunnig ledning av erfaren biodlare får du kunskaper för att kunna starta upp ett bisamhälle.

Under kursen får du bl.a lära dig:
• Biodlingens utveckling • Honungsbiet och andra bin • Biodling som hobby • Köpa bin • Uppställningsplatser• Biet som nyttodjur • Biodlingen som hobby/redskap • Förslag till nybörjarpaket • Året runt i bigården • Honung/honungshantering/honungens användning m.m.

Boken "Bin till nytta och nöje" används som kurslitteratur. Beräknas starta i mars/april 2021


Verksamhet under Covid-19 pandemin
Eftersom det finns en samhällsspridning av Coronaviruset, Covid-19 kan inte SV garantera en smittfri miljö.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.
Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år eller äldre avråder vi dig från att delta i våra kurser med fysiska träffar just nu.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.
För att minska risken för smittspridning anpassar SV kursernas upplägg. Vi begränsar antalet deltagare och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i undervisningsrummet.