Djur, natur & miljö

Du som är naturintresserad, odlar ekologiskt eller älskar honung borde lära dig mer om de intressanta "trädgårdsarbetarna" bina. Varför inte biodling som bisyssla?

Under sakkunnig ledning av erfaren biodlare får du kunskaper för att kunna starta upp ett bisamhälle.

Boken "Bin till nytta och nöje" används som kurslitteratur.

Kursen genomförs i samverkan med Skellefteortens Biodlarförening.