Humaniora


Är Ni litteraturintresserad?
Många läser böcker på egen hand, men att dela sin läsupplevelse med andra kan fördjupa, skapa nya insikter och kunskaper. Förutom det givna skälet att samtala kring böcker, kan också mötet med nya och gamla vänner stå i centrum.

Tanken med det här upplägget är att ni läser en bok och träffas 5 gånger (eller mer) i Robertsfors under hösten med start den 5 sept
Exakta datum för träffarna spikar ni tillsammans. Boken väljer ni ut gemensamt.

Det är gratis att vara med och du får rabatt om du vill köpa böckerna via oss på Studieförbundet Vuxenskolan.