Ekonomi

OBS! INSTÄLLD, MEN ANMÄL GÄRNA INTRESSE SÅ ÅTERKOMMER VI NÄR VI ERBJUDER EN KURS LÄNGRE FRAM (dock tidigast våren 2021).


Lär dig grunderna i bokföring!

Målet för denna kurs är att få en grundförståelse i ämnet samt kunna ta ett välgrundat beslut om du önskar sköta din egen bokföring eller att någon annan ska sköta bokföring och redovisning (och i så fall i vilka delar).

Innehåll
- Bokföringsmässiga grundbegrepp och definitioner
- Lagar, regler och praxis, främst Bokföringslagen (kortare del)
-Grunderna i dubbel bokföring
- Bas-kontoplan
- Löpande redovisning (moms , fakturor, löner, arbetsgivaravgifter mm
- Periodiseringar, lager och avskrivningar
- Grunder om Resultat- och Balansräkning
- Hantering av bokföringsprogram - vi tittar på programmet Fort Knox. Delen om bokföringsprogram är en kortare del av kursen.

Upplägg
Genomgång och diskussion varvas med praktiska övningar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Kursen är för dig som vill lära dig grunderna i bokföring.

Kursmaterial
Övningsmaterial ingår.

Kursledare
Andreas Flink, Civilekonom som till vardags jobbar som Ekonom på Ludvig & Co.

Frågor
Rörande anmälan/faktura: 090-125585, umea@sv.se
Rörande kursinnehåll/upplägg: Malin Gruffmant ; malin.gruffman@sv.se, 072-595 49 26

Bra att veta
Moms tillkommer ej (vi är ej momspliktiga).
Vi skickar kallelse/faktura via e-post 1-2 veckor innan kursstart.

Kursen erbjuds i samarbete med redovisnings- och rådgivningsföretaget Ludvig & Co.

Covid-19
För att minska risken för smittspridning har vi begränsat antalet deltagare i kursen och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i kurslokalen. Vi städar/spritar lokalerna.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.

Om du tillhör riskgrupp uppmanar vi dig att överväga om du helt bör avstå från att delta i en kurs med fysiska träffar.