Ekonomi

OBS! KURS INSTÄLLD!

Lär dig grunderna i bokföring!

Målet för denna kurs är att få en grundförståelse i ämnet samt kunna ta ett välgrundat beslut om du önskar sköta din egen bokföring eller att någon annan ska sköta bokföring och redovisning (och i så fall i vilka delar).

Innehåll
- Bokföringsmässiga grundbegrepp och definitioner
- Lagar, regler och praxis, främst Bokföringslagen (kortare del)
-Grunderna i dubbel bokföring
- Bas-kontoplan
- Löpande redovisning (moms , fakturor, löner, arbetsgivaravgifter mm
- Periodiseringar, lager och avskrivningar
- Grunder om Resultat- och Balansräkning
- Hantering av bokföringsprogram - vi tittar på programmet Fort Knox. Delen om bokföringsprogram är en kortare del av kursen.

Upplägg
Genomgång och diskussion varvas med praktiska övningar.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs. Kursen är för dig som vill lära dig grunderna i bokföring.

Kursmaterial
Övningsmaterial ingår.

Kursledare
Andreas Flink, Civilekonom som till vardags jobbar som Ekonom på LRF Konsult.

Frågor
Malin Gruffman
malin.gruffman@sv.se
090-125585 / 072-595 49 26

Bra att veta
Moms tillkommer ej (vi är ej momspliktiga).
Vi skickar kallelse/faktura via e-post 1-2 veckor innan kursstart.

Kursen erbjuds i samarbete med LRF Konsult.