Humaniora

För dig som vill läsa tillsammans med andra. Det kan vara faktaböcker, romaner eller noveller. Behöver du träna på att läsa kan vi hjälpa till med texter på olika nivåer. Kursen inleds med en lärarledd träff och fortsätter sedan självständigt. Vi tillhandahåller material och lokal.

Bra att veta
Kursen är gratis och börjar när det finns minst fem deltagare. Kallelse skickas senast en vecka innan kursstart.

Frågor
susanne.hjort@sv.se
090-125585 / 072- 595 49 24