Dans

Du lär dig grundsteg, tryck- och dragteknik, kroppshållning, dansfattning, några turer med variationer samt teknik för att klara av grunderna i riksbugg. Det är en social bugg som är användbar både på fester och uteställen. I slutet av kursen erbjuds du att delta och dansa på en gemensam dansfest och även att gå ut på dans tillsammans (entréavgifter tillkommer).

Vi dansar till pop-, rock-, och dansbandsmusik. Från 14 år.

Kursledare
Joakim Mäki och Ellinor Carlander. Läs mer om dem här!

Anmälan med eller utan partner
Paranmälan har förtur!
• PAR- Skicka in en anmälan per person. Ange gärna vem som är din danspartner i "meddelande".
• SINGEL - Om du anmäler dig som ensam förare/följare placeras du i kö tills motsatt dansroll är singelanmäld, detta för att vi ska ha möjlighet att hålla ett jämnt antal förare/följare på kursen. Ange i "meddelande" om du vill vara förare, följare eller vilket som. Du dansar samma under hela kursen.

Observera att till denna kurs kommer att antas max 10 par för att kursen ska kunna genomföras på ett säkert sätt med avseende på smittspridningen av Coronaviruset. Om din danspartner inte kan delta på kurstillfället så är du välkommen att komma och titta på samt prova på danssteg själv. Observera att detta inte gäller ifall din partner är sjuk och ni lever i samma hushåll.

Rabatter*
Medlem i Umeå socialdansförening eller Sporren = 10 %, FAR-patient = 10 %. Volvoanställd, grupp (min 4 pers) eller kursrepetition = 20 %.
* Gäller vid anmälan senast 10 dagar innan kursstart och om det anges vid anmälan. Rabatter går ej kombinera.

Frågor
Rörande anmälan/faktura: 090-125585, umea@sv.se
Rörande kursinnehåll/upplägg: Malin Gruffmant ; malin.gruffman@sv.se, 072-595 49 26

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura ca 1-2 veckor innan kursstart.

Åtgärder och förhållningsregler kring Cronaviruset:
Studieförbundet Vuxenskolan och Umeå socialdansförening ser allvarligt på risken för smittspridning av Coronaviruset. Vi minimerar smittspridning genom att:
• Deltagare dansar endast med en och samma partner.
• Reducera antalet kursdeltagare som vistas i danslokalen vid samma tillfälle.
• Inte tillåta att ledare dansar med deltagarna.
• Kursdeltagare till nästa kurs väntar utanför rummet
• Sätta upp information om hur man undviker smittspridning.
• Sprita dörrhandtag före och efter aktiviteter.

För att våra aktiviterer ska kunna genomföras på ett säkert sätt och för att alla inblandade ska känna sig trygga vill vi att du som deltar:
• Tvättar händerna noggrant före och efter aktiviteten.
• Tar med egen, fylld vattenflaska till kursen för att minska trängsel vid vattenpåfyllning.
• Dansar bara med din danspartner och håller behörigt avstånd från andra par (minst 2 meter).
• Tänker på avstånd till andra personer även utanför lokalen, vid handfat och toaletter.
• Stannar hemma om du känner dig sjuk eller krasslig. Detta gäller särskilt om du har symptom på luftvägsinfektion.
• Stannar hemma om någon i ditt hushåll är sjuk.
• Åker hem direkt om du känner symptom på sjukdom.

I det fall att situationen med Coronaviruset skulle förvärras kan kursen komma att ställas in med kort varsel. Vid inställd kurs återbetalas kursavgiften.
Vidare bör du som har ett samhällsviktigt arbete göra en egen bedömning om du borde delta på våra aktiviteter eller ej. Likaså om du tillhör riskgrupp enligt de grupper som Folkhälsomyndigheten har definierat.


Kursen arrangeras i samarbete med Umeå socialdansförening.