Pedagogik

Denna kurs vänder sig till dig som är eller är på väg att bli cirkelledare inom Studieförbundet Vuxenskolan.

Ledarrollen kan se mycket olika ut. Det kan till exempel handla om att samordna en kör, leda en datakurs för betalande kunder, bli utsedd kontaktperson för en kamratgrupp som studerar historia eller kanske hålla i en dansgrupp. Alla typer av ledare är lika viktiga för oss!

Alla ledare som verkar inom ett studieförbund ska delta i en cirkelledarutbildning. Förutom utbildning och inspiration får du chansen att träffa andra cirkelledare och utbyta värdefulla erfarenheter.

Under denna utbildning går vi även igenom den digitala närvarolistan, s.k E-listan.

Förberedelse:
Innan utbildningen ska du genomföra vår nätbaserade introduktion ”Leda cirkel”, om du inte redan gjort det. Du hittar den på vår hemsida sv.se/ledarintro. Ta kontakt med oss om du har problem att göra introduktionen.

Anmälan senast 25 mars.

Kvällen är kostnadsfri men om du anmält dig och uteblir utan att avanmäla dig, debiteras du en kostnad på 300 kr.

Vi bjuder på fika med en smörgås.