Pedagogik

Denna kurs vänder sig till dig som är eller är på väg att bli cirkelledare inom Studieförbundet Vuxenskolan.

Ledarrollen kan se mycket olika ut. Det kan till exempel handla om att samordna en kör, leda en datakurs för betalande kunder, bli utsedd kontaktperson för en kamratgrupp som studerar historia eller kanske hålla i en dansgrupp. Alla typer av ledare är lika viktiga för oss!

Alla ledare som verkar inom ett studieförbund ska delta i en cirkelledarutbildning. Förutom utbildning och inspiration får du chansen att träffa andra cirkelledare och utbyta värdefulla erfarenheter.

Såhär går det till:

1. Du går in via länk som skickas ut till dig och gör klart "Cirkelledarutbildning grund Digital". Detta måste du göra innan 21 oktober.

2. Den 21 oktober ansluter du via länk för att delta i det sista steget av utbildningen som sker på distans.
Instruktioner för detta skickas ut till dig i samband med anmälan.

Anmälan senast 17 oktober!