Dans

Under dessa 5 träffar kommer barnen att få röra sig och dansa till musik från alla världens hörn.
Övningens syfte är att öva sin förmåga att röra sig till musik, lyssna till rytm och takt. Syftet är också att vara lyhörd och kunna följa andra elever samt att själv våga leda sina kamrater.
Vi uppmuntra till kreativt tänkande och personliga tolkningar. Här finns inga rätt eller fel – bara oändligt många möjligheter!

Kursledare: Karrar & Jouri

Välkommen!!