Musik, teater

I denna kurs får du lära dig grunderna i hur man spelar dragspel. Du får lära dig att spela både efter noter och på gehör.
Vi spelar låtar du känner igen men provar också andra stilar och låtar. Ev kostnader för studiematerial kan förekomma.