Musik, teater

Vill du prova på att spela elbas?
Vi tänker oss ett upplägg med en liten grupp om två till tre deltagare som ses 5 till 10 träffar beroende på hur lång tid varje träff kan ha.

Gör en intresseanmälan för en nybörjarkurs i elbas. Vi startar när vi har tillräckligt många intresserade som kan gå kursen tillsammans.

En nybörjarkurs ger handledning på grundnivå. Vi går igenom de grundläggande teknikerna, noter och spelar enklare musikstycken i olika stilar.

Du behöver ha tillgång till ett eget instrument under varje träff samt att öva på hemma mellan träffarna.

Ledare: Per Sjögren har flera års erfarenhet av musikundervisning.