Språk

Passa på att fräscha upp din skolengelska. Språket är användbart både privat, på jobbet och när du är ute och reser.
Engelskan är ett av världens största språk och du kommer långt om du kan uttrycka dig hjälpligt. Språket kan lätt hållas levande eftersom många TV-program är på engelska

På denna kurs får du öva på att prata engelska och bygga upp ditt ordförråd utifrån olika vardagliga teman. Ledaren kommer från England.