Språk

Om din engelska börjar vara ringrostig och du vill hålla den vid liv så är det här kursen för dig.
Du får träna dig att prata engelska och bygga upp ditt ordförråd utifrån olika teman med en ledare från England