Hälsa & välbefinnande

Om vikten av att anta utmaningar, engagera sig, att anstränga sig både fysiskt och psykiskt för att kunna nå en god livskvalitet och god hälsa.

Vi lever i ett samhälle där sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa blir allt vanligare. Stress och hög belastning leder till utmattningsdiagnoser som ger långvariga besvär. Men, att bara sitta stilla, ha det bekvämt och glida med i den nedförsbacke som passiviteten skapar är inte heller optimalt.

Kanske hör du till en av dem som varit nära att bränna ut sig?
Säkert har du någon i din närhet, eller känner till någon som fått en utmattningsdiagnos, som har varit, eller är sjukskriven...
De som lättast hamnar i riskzonen för utbrändhet är inte högpresterarna som jobbar hårdast, utan de som slarvar med återhämtningen.
Allra mest risk för utmattning löper inte de som då och då kör så att det ryker, utan det är de som ständigt går på ”hög tomgång”, de som alltid tänker och grubblar, planerar och rättar till, de som aldrig sänker den mentala garden, släpper kontrollen och slappnar av…

Så, hur gör man egentligen för att må bra?
I denna föreläsning hjälper Clas oss att reda ut begreppen kring stress, återhämtning, ansträngningar och engagemang, för att hitta vägen till ett bättre, mer hållbart mående.
Under föreläsningens gång uppmuntrar han deltagarna att avbryta honom och ställa frågor utifrån sina behov och önskningar. Han lämnar manuset för att ge klara och tydliga svar. Alla ska återvända hem med nya redskap i verktygslådan.


Upplägg
Föreläsningen pågår i 2 timmar, med en kortare paus.


Föreläsaren
Clas Malmström är legitimerad läkare, företagsläkare och specialist inom psykiatrisk rehabilitering, en av få som har intresserat sig för positiv stress på både individ- och organisationsnivå, och undersökt hur det går till att må bra. Hans forskning har visat att positiv stress har lika starka kopplingar till god hälsa som negativ stress har till ohälsa. Han är rådgivare till flera svenska och utländska företagsledningar.

Clas Malmström är mästare på att förklara komplicerade vetenskapliga fakta på ett lättbegripligt sätt, istället för att gräva ner sig i akademiska, teoretiska analyser. Han mixar fakta från idrottsmedicin och de senaste rönen i stressforskning med anekdoter och erfarenheter från vardagspusslet.


Bra att veta
Sista anmälningsdag 1/10
Anmälan är bindande.