Djur, natur & miljö

Hur kan du leva ett mer hållbart liv?
Klimatångesten sprider sig bland allt fler människor. Frågan om vår planets framtid kan kännas överväldigande stor och obehaglig. Finns det egentligen något man kan göra som enskild individ? Ja, massor! Det får vi lära oss i den här boken som är Naturskyddsföreningens stora guide till att leva ett mer hållbart liv.

Här finns enkla, klassiska råd om hur man blir en matlådemästare eller minskar reklamhögen i hallen. Boken rymmer också tips om större projekt, till exempel om hur man anlägger en damm eller bygger ett Svanen-märkt hus. Många tips är spännande och nya; vad sägs till exempel om att anlägga en bokashi-kompost eller inrätta en kapselgarderob? Boken innehåller också ett avslutande avsnitt om jordens planetära gränser som ökar förståelsen för jordens tillstånd och varför ett litet tips kan göra skillnad.

Det är ingen anmälningsavgift, men studiematerialet bekostas av deltagarna själva. "Ett hållbart liv" finns som e-bok och inbunden bok. Materialet beställs av Vuxenskolan inför första träffen och du meddelar oss vilken form du vill ha på ditt exemplar av boken.

Inbunden bok: 220
E-bok: 95 kr

Att arbeta i en studiecirkel:
En studiecirkel består av deltagare som bestämt sig för att ge sig tid att fördjupa sina kunskaper och dela med sig av sina erfarenheter. I en studiecirkel finns inga lärare och elever. Tillsammans tar gruppen ansvar för ett bra samtalsklimat.
Cirkeln ska ha en ledare, cirkelledarens uppgift är att samordna och leda arbetet och behöver inte vara expert inom området. Ledaren är också en deltagare. Den som tar på sig att vara cirkelledare för "Ett hållbart liv"-cirkeln blir bjuden på materialkostnaden. Cirkelledaren blir också erbjuden att gå en cirkelledarutbildning.