Hälsa & välbefinnande

Över 450.000 personer i Sverige är diagnostiserade med en rubbning av sköldkörteln. Majoriteten är kvinnor. Sköldkörtelsjukdomar är ofta komplexa och symtomen kan vara många och väldigt individuella.

Har du nyligt fått bekymmer eller har du levt länge med diagnosen och därmed blodprover, Levaxin och begreppen TSH, T4 och T3. Har du svårt att förstå vad blodproverna egentligen säger? Vill du träffa andra i samma situation och dela erfarenheter och få stöd och råd? Mår du inte bra trots att din doktor säger att proverna ser bra ut? Hur kommer man vidare?

En studiecirkel för dig som vill skaffa dig mer kunskap om hur det är att leva med sköldkörtelsjukdom.

Vid första träffen deltar Jeanette Westerbergh, ordförande i Sköldkörtelförbundet Västerbotten

Kursmaterial
Vi kommer att jobba utifrån Helle Sydendals bok "Få livet tillbaka" som går igenom allt från symtom, prover till att få rätt medicin, rätt dos och idéer till samtal med din läkare.

Kostnad för kursbok tillkommer, 225 kr. (Meddela om du behöver boken)