Djur, natur & miljö

Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att fånga ripa och räv med snarning. Efter avslutad kurs erhåller du intyg som ger dig rätt att snara ripa och räv. Kursen sker på snötäckt mark.

Välkommen med dina frågor och din anmälan.