Djur, natur & miljö

Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att fånga ripa och räv med snarning. Efter avslutad kurs erhåller du intyg som ger dig rätt att snara ripa och räv. Kursen sker på snötäckt mark.

Observera att detta är en intresseanmälan och kursen kan komma att starta med kort varsel om intresset/trycket på kursen blir alltför högt.

Välkommen med dina frågor och intresseanmälan.