Djur, natur & miljö

Fårkurs - grund riktar sig till dig som är nybörjare på fårskötsel. Målet med kursen är att ge deltagarna en bra grund till att sköta en egen flock med får.

Kursens innehåll:
- lagstiftning
- foder, vatten, hullbedömning
- byggnader, inredning, stallklimat
- bete
- lamning
- klövvård
- klippning
- sjukdomar, smittskydd
- märkning, journalföring
- transport
- slakt, avlivning
- hantering, vallning

Upplägg:
9 november kl. 18:30 - 20:00 teori, digitalt
13 november kl. 10:00 - 15:00 praktik på Bränna Gård, Örträsk

Ledare:
Ingrid Lindgren.
Ingrid driver tillsammans med Stefan Svensson fårgården Bränna Gård med ca. 170 tackor av mestadels köttras men även ett antal pälsfår. Stefan och Ingrid sätter alltid djurens välmående främst och de har många års erfarenhet av fårhållning.

Bra att veta:
Ta med oömma kläder och stövlar. Det är viktigt att kläder och skor är rengjorda efter ev. kontakt med andra får/getter.
Ta med egen lunch.

Frågor:
Kontakta Ingrid 073-830 02 28