Djur, natur & miljö

Kursen riktar sig till dig som är nybörjare på lamning. Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap och tips om lamning som ökar möjligheten till en lyckad lamning med pigga och friska lamm och tackor.

Kursens innehåll:
- lagstiftning
- foder, vatten, hullbedömning
- val av avelsdjur
- förberedelser
- lamning, lamningshjälp
- skötsel av tacka/lamm
- bete
- märkning, journalföring
- sjukdomar, smittskydd
- märkning, journalföring
- avlivning

Upplägg:
5 april kl. 18:30 - 20:00 teori, digitalt
9 april kl. 10:00 - 15:00 praktik på Bränna Gård, Örträsk (vid den här tiden pågår lamningen)

Ledare:
Ingrid Lindgren.
Ingrid driver tillsammans med Stefan Svensson fårgården Bränna Gård med ca. 170 tackor av mestadels köttras men även ett antal pälsfår. Stefan och Ingrid sätter alltid djurens välmående främst och de har många års erfarenhet av fårhållning.

Bra att veta:
Ta med oömma kläder och stövlar. Det är viktigt att kläder och skor är rengjorda efter ev. kontakt med andra får/getter.
Ta med egen lunch.

Frågor:
Kontakta Ingrid 073 830 02 28