Djur, natur & miljö

Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap och tips om lamning och därmed öka möjligheten till en lyckad lamning med pigga och friska lamm och tackor.

Kursens innehåll:
- lagstiftning
- foder, vatten, hullbedömning
- val av avelsdjur
- förberedelser
- lamning, lamningshjälp
- skötsel av tacka/lamm
- bete
- märkning, journalföring
- sjukdomar, smittskydd
- märkning, journalföring
- avlivning

Upplägg:
5 april kl. 18:30 - 20:00 teori, digitalt
9 april kl. 10:00 - 15:00 praktik på Bränna Gård, Örträsk (lamningen pågår vid den här tiden)

Ledare:
Ingrid Lindgren.
Ingrid driver tillsammans med Stefan Svensson fårgården Bränna Gård med ca. 170 tackor av mestadels köttras men även ett antal pälsfår. Stefan och Ingrid sätter alltid djurens välmående främst och de har många års erfarenhet av fårhållning.

Bra att veta:
Ta med oömma kläder och stövlar. Det är viktigt att kläder och skor är rengjorda efter ev. kontakt med andra får/getter.
Ta med egen lunch. Vi bjuder på fika.

Frågor:
Kontakta Ingrid 073 830 02 28