Historia & Konsthistoria

Välkommen också att anmäla dig till en studiecirkel om flottningen i Skellefteälven med inriktning på det planerade flottningsmuséet som invigs i juni 2020.