Beteendevetenskap

Har du ett barn med NPF diagnos och känner att du behöver ventilera dig med föräldrar i samma situation? Kom och träffa Åsa Vikström som själv har ett barn med ADHD och nu är vuxen. Hon berättar om familjens resa, svårigheter, ljusglimtar och vart de är nu.
Om intresse finns fortsätter ni träffas tillsammans med Åsa 4-6 gånger under våren, stöttar varandra och bjuder in sakkunniga efter gruppens önskningar. Givetvis gäller tystnadsplikt och det är kostnadsfritt att delta.