Beteendevetenskap

Ett genomgående tema i den här studiecirkeln som bygger på boken "Älskade förbannade tonåring" är att föräldrar spelar en stor och viktig roll för sina tonåringar, men att föräldrarollen också är mycket slitsam och ställer människor på svåra prov.

Ett annat viktigt tema har varit betydelsen av att föräldrar söker stöd och hjälp av andra vuxna i samma situation. Här kan en studiecirkel fylla en viktig funktion; både som mötesplats, diskussionsforum och andningshål.

Tanken är att deltagarna i studiecirkeln först läser igenom hela boken och sedan diskuterar de olika temana enligt modellen. Kapitel 1 och 2 kan fungera som en bakgrund eller teoretisk startpunkt, men självfallet kan ni organisera arbetet annorlunda om gruppen så önskar. Som tonårsföräldrar är ni ju vana vid att ständigt jämka olika viljor!

Upplägg för studiecirkeln: Ni samlas tillsammans med vänner, kollegor eller andra bekanta. Tillsammans lär och diskuterar ni med varandra och utifrån boken "Älskade förbannade tonåring", studieplan får ni av oss.

Frågor om cirkeln, ring 0933-106 56 eller skicka mejl till vindeln@sv.se