Transport

Till moped klass 2 räknas de mopeder som går max 25 km / tim.
Kursen är på 16 timmar med både teori och examination. Mopedhäftet ingår.


Man kan påbörja utbildningen redan vid en ålder av 14 år och 9 månader, däremot måste man ha fyllt 15 år för att få skriva sitt teoriprov.