Transport

Förarbevis snöskoter
Kursen innehåller teori, praktik och examination.

Den här kursen är en intensivkurs som är upplagd på en vardagskväll och två heldagar, lördag och söndag. Upplägget är också teori första gången, teori och praktik på lördagen och examination med både teoretiskt och praktiskt prov under söndagen.

En ålder på 15 år och 9 månader krävs för att få börja kursen och vid 16 år så får man avlägga examination.

Till det praktiska provet behövs egen skoter, varma kläder, skor och hjälm. Skulle du sakna hjälm så finns det en för utlåning.

Kursledare är Matz Johansson som arbetat med utbildning av skoterförare sedan ett 10-tal år tillbaka.

Har du frågor eller vill ha mer information, ring oss på 0930-31605.

Verksamhet under Covid-19 pandemin
Eftersom det finns en samhällsspridning av Coronaviruset, Covid-19 kan inte SV garantera en smittfri miljö.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.
Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år eller äldre avråder vi dig från att delta i våra kurser med fysiska träffar just nu.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.
För att minska risken för smittspridning anpassar SV kursernas upplägg. Vi begränsar antalet deltagare och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i undervisningsrummet.

Välkomna!