Transport

Förarintyget är ett intyg som visar att innehavaren har teoretiska kunskaper att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten.

Under kursen kommer du att få lära dig navigation, allmänt sjövett samt väjningsregler.
Det huvudsakliga syftet är att öka din säkerhet inom båtlivet till sjöss, oavsett om du seglar eller kör motorbåt. Med ett förarintyg kommer ditt båtliv tveklöst att förändras till det bättre: du kommer känna en säkerhet inför val av naturhamn, under tilläggning och när du navigerar i allmänhet. Det kommer inte bara att göra sjön säkrare för din omgivning utan också för dig och dina medpassagerare.
Du lär dig bl.a. praktiskt sjökortsarbete och metoder för navigering, sjövägsregler, lanternor, sjöräddning, sjömanskap, miljö, väder, säkerhet och sjukvård.

Kursupplägg: Gruppen träffas 1 gång/vecka under 10 veckor
Försäkringstagare hos Svenska Sjö har 20% rabatt på kursen!

Du måste vara 12 år fyllda för att ta förarintyget.

Gruppen träffas 1 gång i veckan. 10 tillfällen
Teori blandat med övningar och sjökortsarbete.
Efter avslutad kurs anordnas examination för Förarintyg, kostnad för examination ingår inte i kursavgiften. Ca 450 kr som betalas direkt till provförrättaren.

Inga förkunskaper krävs.
Kursledare
Sven-Erik Mattjus.


Vi använder nedanstående kursmaterial vilket kan beställas från "Nautiska Magasinet" http://www.nautiska.se/
Beställ genom att ringa tel.: 08-6770000
Uppge vid beställning att ni går kurs hos Studieförbundet Vuxenskolan i Skellefteå

Kurspaket: "Fritidsskepparen / förarintyg 616" som innehåller:
- Fritidsskepparen
- Övningssjökort 616 / förarintyg
- Transportör utan knopp
- Passare 91

Komplettera med:
- Nautisk Linjal 40 cm (WEN9040)
- Kort1 Symboler och Förkortningar (SNP 192)

Beställ kursmaterialet så att ni har det innan kursstart.

Efter avslutad kurs planerar vi en Kustskepparutbildning som är en fortsättning för dig som går denna kurs.
Välkommen med din anmälan!