Transport

Utgångspunkten för denna cirkel är kursen Eget på väg – kurs för blivande åkare
När du startar ett företag med inriktning mot godstransporter behöver du ett trafiktillstånd från Transportstyrelsen. I denna kurs får du alla de kunskaper du behöver för att klara Transportstyrelsens prov.
Kursen vänder sig till dig som:
är helt ny i branschen och funderar på att starta ett åkeri
är förare på ett åkeri och nu vill starta eget
exempelvis ska ta över ägandeskapet på åkeriet du arbetar för, s k generationsskifte
Efter kursen genomförs examensprov hos Transportstyrelsen.
Mål
Målet med Eget på väg-kursen är att du efter avslutad kurs:
• Kan genomföra och klara att klara provet hos Trafikverket och kunna ansöka om trafiktillstånd hos Transportstyrelsen
• Vet vad som behövs inför kontakt med din bank, skatteverket och andra myndigheter.
• Vet vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare
• Vet vad som krävs inför inköp av varor och tjänster
• och mycket mer som du sedan har nytta av i din åkeriverksamhet
Kursinnehåll
• Kalkylering, bokföring & bokslut
• Beskattning
• Budgetering & finansiering
• Marknadsföring
• Kunskap om olika företagsformer
• Arbetsgivarfrågor
• Yrkestrafiklagstiftningen
• Försäkringsfrågor
• Internationella transporter
• Tekniska normer
Kursupplägg
Kursen genomförs på minst fem träffar á fyra studietimmar, totalt 20 studietimmar

Godkänd utbildning
Efter kursen ska du genomföra examensprov hos Trafikverket.
Boka tid för skrivning så snart du anmält dig till kursen. Detta är viktigt för att få skrivningstid så snart som möjligt efter kursens slut.
Kursavgift
Kursen kostar 2 600, exkl studiematerialen som kostar ca 1 400:-