Hälsa & välbefinnande

Caféträff och föreläsning för sköldkörtelsjuka
som vill träffa andra i samma situation.

Ombud från patientnämnden kommer och informerar.
Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du fått vården.
Hur och var gör du det?
Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador.
Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden
när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller
när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

Fika finns att köpa till självkostnadspris.
Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs.
Varmt Välkomna!