Hälsa & välbefinnande

Ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). I begreppet NPF ryms diagnoserna ADHD, ADD, autismspektrumstörning, språkstörning och Tourettes syndrom.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. En grundläggande förståelse för och hantering av de individuella konsekvenserna är därför en förutsättning för att kunna hjälpa dessa personer på bästa sätt.

Mattias Smeds och Lena Björklund-Olofsson föreläser om sina erfarenheter att leva med NPF. De berättar om svårigheter i skolan, arbetslivet, relationer, föräldraskap och om att lyckas vända svårigheter till möjligheter. Mattias har autismspektrumtillstånd och ADHD. Lena har ADHD och tre barn med olika diagnoser.

Vi vill med denna föreläsning öka kunskap och förståelse om NPF samt även inspirera till samtal inom detta viktiga ämne.

Föreläsningen sker via Teams, länken till föreläsningen skickas ut till den mailadress som du anger vid anmälan.

Välkommen med din anmälan!