Dans

Bugg steg 3 kommer vi att gå vidare med olika variationer från nybörjar- och fortsättningskursen.
Vi börjar varje gång med att repetera vad vi gjorde förra gången.
En stimulerande och utvecklande fortsättningskurs!!Ledare: Sara Vallrud