Media & kommunikation

I den här kursen arbetar vi med ”Adobe Photography Plan”, det vill säga programvarorna Photoshop, Lightroom och Bridge, samtliga från Adobe.
Vi går igenom samtliga verktyg för bildbehandling av raw-formatsbilder, retuschering och omformningar samt montage genom markeringar, där vi
fördjupar oss i lager och grundläggande maskhantering. Vi fördjupar oss i anpassning av bilder för olika syften och tekniska krav, samt
studerar grundläggande färglära, färghantering och digital bildteori. Under kursen arbetar vi parallellt med programvaran Learnify, där vi
håller chattkontakt med varandra, fördjupar teorin och redovisar veckans övningsuppgifter.