Frigörande dans

Frigörande dans

Hälsa & välbefinnande

Kroppen vill gärna röra sig och den har oändliga möjligheter! I vår vardag rör vi oss emellertid inom starkt begränsade ramar: Vi sitter framför teven, i bilen, på bussen. Vårt arbete kräver i regel inte många varierade rörelser. Därför blir vårt rörelsemönster begränsat. I den Frigörande Dansen lyssnar vi inåt och lockar fram rörelser som vi inte brukar göra.

När vi i dansen rör oss på sätt som vi inte brukar, öppnar vi energiströmmar.
Blockerad, ”sovande” energi kommer i rörelse. Vad som händer då är naturligtvis individuellt, men här är några exempel.
•Närvaron i kroppen och nuet stärker kroppsmedvetandet och självkänslan. Livslusten och ditt allmänna hälsotillstånd förbättras.
•Hämningar kan släppa och din personliga lyskraft blir förstärkt.
•Kreativiteten vaknar till nytt liv och stärker handlingskraften och livsglädjen.
•Tankarna blir klarare och du lär dig sätta tydligare gränser.
•Du kommer närmare ditt emotionella liv och vågar tillåta och utrycka dina känslor. Du känner dig mer levande och fungerar bättre både i arbetet och på fritiden.

Alla kan dansa. Även om du känner dig stel och värkbruten, rent fysiskt, kan du dansa frigörande dans. Du tvingar dig inte på dina eventuella smärtor, utan övar dig i att acceptera begränsningarna