Hantverk & konst

Innehåll
Det här är en fortsättningskurs i fritt broderi där din fantasi uppmuntras, samtidigt som vi knyter an till olika traditionella tekniker. Var och en kan i samråd med kursledaren, välja svårighetsgrad på sitt arbete.
Eftersom det är en intresseanmälan så är anmälan inte bindande utan vi kontaktar er längre fram.

Förkunskaper
Kursen förutsätter att du kan de vanligaste broderistygnen, exempelvis stjälkstygn och att du har lust att arbeta med textil.

Kursmaterial
Kursmaterial ingår i kursen och utgörs av det broderiarbete som varje deltagare väljer i samråd med kursledaren.

Upplägg
Kursen är upplagd så att du som deltagare innan kursen väljer ett större arbete, i samråd med kursledaren och under kursdagen så får du hjälp att ta dig an uppgiften. Kursledaren förbereder varje deltagares arbete i kommunikation med deltagaren, så att det finns en tydlig ide, rätt material och i vissa fall mallar att tillgå under kursdagen. Kursledaren fortsätter efter den inledande kursdagen att på distans stödja deltagarna fram till dess att arbetet är fullbordat.

Kursledare
Annelie Nordström

Verksamhet under Covid-19 pandemin
Eftersom det finns en samhällsspridning av Coronaviruset, Covid-19 kan inte SV garantera en smittfri miljö.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.
Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år eller äldre avråder vi dig från att delta i våra kurser med fysiska träffar just nu.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.
För att minska risken för smittspridning anpassar SV kursernas upplägg. Vi begränsar antalet deltagare och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i undervisningsrummet.

Bra att veta
Kursens upplägg kräver att du senast tre veckor före kursdagen anmäler dig och kommunicerar dina broderiönskemål med kursledaren.
För kontakt med kursledaren och frågor, ring Åza Westman 073-0694372.

Välkomna!