Djur, natur & miljö

2 utbildningsdagar.
Denna utbildning vänder sig till dig som redan äger skog eller till dig som håller på att bli skogsägare. För många är en virkesaffär något man gör sällan och man har kanske inte någon att vända sig till med sina frågor, annat än den som vill köpa ditt virke.
Vi får lära oss alla steg, från att man har bestämt sig för att avverka eller gallra, till att virket är inmätt vid industri och du får betalt. En tvådagarsutbildning, med fältbesök, där målet är att kunna genomföra en virkesaffär som du i efterhand känner dig nöjd med.

Stegen:

· Sälja virket
- Vad skall jag tänka på innan avverkning?
- Affärsformerna, på vilket sätt fungerar olika köpformer?
- Hur avgör jag vilket erbjudande som är bäst för mig?


· Kontraktet
- Vad ska finnas med i ett virkeskontrakt?
- Vad innebär de villkor som står på baksidan av kontraktet?

· Avverkning
- Blir avverkningen/gallringen utförd som du tänkt dig?
- Vad ska vi tänka på efter avverkning?


· Mätning
- Hur bestäms den volym som jag får betalt för?
- Mätmetoder vid olika affärsformer

Vi gör även ett fältbesök för att i praktiken kunna titta närmare på hur en utförd åtgärd kan och bör se ut.
Utbildningen tar två kursdagar i anspråk.

Målet är att öka kunskapen om hur man lyckas göra en affär som man kan känna sig nöjd med i efterhand. Med en större kunskap blir man duktigare på att ställa de viktiga frågorna, och ställa rätt krav på den köpande parten. Ditt ekonomiska netto för virkesaffären, när alla kostnader är betalda, skall bli så bra som möjligt.

Kontakta Anders, tel 072-595 49 10 eller till kontoret 0950-125 85 om du har frågor.
Utbildare: Erik Alnersson