Djur, natur & miljö

Kursinnehåll:


Juridik
Skogsvårdslagen, Förvärvslagstiftningen, Miljöbalken Naturvårdsavsättningar – naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal Fastighetsbildning, Fastighetsrätt


Ekonomi & Skatt
Fastighetstaxering, Bokföring Moms, De tre inkomstslagen – tjänst, kapital och näringsverksamhet Virkesintäkter – olika sätt att sälja virke, Betalningsplan, skogskonto och skogsavdrag, Neutral företagsbeskattning, räntefördelning, periodiserings- och expansionsfond


Banken
Låna pengar med fastigheten som säkerhet, Låna pengar för att köpa maskine,r Konto i näringsverksamheten, Viktigaste tjänsterna för en skogsägare


Skogsvärderingar
Skogsskötsel, Skogsbruksplan, Certifiering, Hänsyn i skogsbruket, Lönsamheten i skogsbruket


Deltagaravgift: 2500 kr, inkl. material.


Ledare: Håkan Sikström, Thiger Skog & Mäklarbyrå


Välkommen med din anmälan!