Grundkurs för skogsägare - intresseanmälan 2018

Grundkurs för skogsägare - intresseanmälan 2018

Djur, natur & jakt

Den här kursen riktar sig till nya, gamla eller blivande skogsägare som vill lära sig mer om skogens förutsättningar och möjligheter. Genom kursen får du grundkunskaper om hur lönsam skogsproduktion kan förenas med god miljöhänsyn, samt en inblick i vad det innebär att förvalta en skogsfastighet – kunskaper som du direkt kommer ha stor nytta av i ditt skogsbruk!

Som skogsägare har du en värdefull resurs att förvalta, som med rätt vård och skötsel kommer att ge dig mycket tillbaka. En av förutsättningarna är goda grundkunskaper om skogen, rörande såväl skogsskötsel och miljömål som ekonomiska värden.

Deltagaravgift: 1800 kr, inkl. material

Kursen innehåller 5 teorikvällar och 2 utedagar. Kursdag, måndagar eller torsdagar.

Kursstart i maj v 19 eller så snart studiecirkeln har 6-8 anmälda deltagare skickas kallelse och faktura ut till deltagare. Skulle du ej ha möjlighet att delta så måste du avanmäla dig inom en veckan sen du mottagit kallelsefakturan.

Välkommen med din anmälan.