Djur, natur & miljö

För första gången norr om Järbo, har vi nöjet att arrangera grundkursen i omställning. Den här kursen är för dig som känner att du vill bli en positiv kraft i ditt lokalsamhälle för att öka lokal resiliens och gemenskap och som vill träffa andra med liknande tankar. Omtällningsnätverkets två ordförande Pella Thiel och David Bennett är våra kunniga kursledare.

Innehåll
Grundkurs i Omställning (Transition Launch, 2 dagar 30/11-1/12)

Denna kurs ger dig det du behöver för att kunna starta ett omställningsinitiativ på din ort och få det att lyfta. Kursen är verktygsorienterad på ett kreativt och inspirerande sätt. Kursen handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån. Utvärderingarna från denna kurs visar att kursen ger deltagarna många nya insikter och ökad medvetenhet.

Mål
Målet för kursen är att du som deltagare efter kursen ska:
- Förstå varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens
- Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik
- Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner
- Veta hur man startar ett omställningsinitiativ och lite om de svårigheter och möjligheter det ger
- Förstå sambandet mellan förändring på personligt plan och samhällsförändring
- Vara orienterad i psykologiska perspektiv som visar på alternativa vägar och kunna knyta denna kunskap till egna upplevda inre processer
- Ha egna erfarenheter av kreativa mötesmetoder så som exempelvis Open Space, Dialogkafé och/eller Akvarium
- Givits möjlighet att reflektera kring din relation till omställningsarbetet
- Känna till syftet med en lokal Omställningsplan och hur en sådan kan skapas
- Fått tillfälle att utarbeta en personlig handlingsplan eller en plan för din omställningsgrupp
- Fått tillgång till kursmaterial som du kan använda på hemmaplan
- Komma hem stärkt och inspirerad

Kursledare
Pella Thiel bor på Ingarö, är ekolog och skriver, pratar och utbildar inom omställning, naturens rättigheter och ekopsykologi. Du kan läsa mer om Pella här: http://pellathiel.se/#sant-jag-skriver. Hon är också ordförande i Omställningsnätverket i Sverige tillsammans med vår andra kursledare David Bennet. David bor i Härnösand och har varit aktiv i Omställningsrörelsen sedan 2011 och är drivande i utbildningen Framtidens by som ges vid Karlskoga folkhögskola. David sa upp sista kunden från konsultföretaget och flyttade till en by utanför Härnösand i juni 2018 från Vällingby för att bli omställare på heltid.

Bra att veta
Kallelse skickas med e-post senast en vecka innan kursstart.

Frågor
susanne.hjort@sv.se
090-125585 / 072- 595 49 24