Djur, natur & miljö

Passa på att lära dig mer om skogsskötsel! Ju mer man kan om något, desto roligare blir det. Kunskap är en bra grund för att skapa en lönsam skog. Under kursen tar vi upp: Skogsskötsel, ekonomi och skogens biologi.
Tag gärna med dig dina egna funderingar och frågor!