Hantverk & konst

Ta med ditt hantverk, få inspiration, råd och tips, fika och samtala tillsammans med andra.
Var med i vår studiecirkel där vi hjälper varandra och reder ut små fnurror och stora härvor.

Vi håller till utomhus, under partytält, vid Alohyddans Garn.
Fika finns att köpa till självkostnadspris (ta med eget vid allergi).
Medtag gärna egen stol att sitta på.
Deltagandet i kvällarna är kostnadsfria.
Inställt vid ihållande regn.

Anmäl dig på vår hemsida eller till Alohyddans Garn, Karin tel 070-667 50 75

Välkommen!