Hälsa & välbefinnande

Förkunskaper från nybörjarkursen Hatha Yoga krävs.

Hatha yoga är den i Europa mest kända formen av yoga.

Hatha betyder kraft och styrka. Ha står för solen, manlig energi, yang och värme. Tha står för månen, kvinnlig energi, ying och kyla. Föreningen mellan dessa två universella grundenergier skapar balans och harmoni hos utövaren. När du tränar Hatha yoga balanserar du den maskulina och feminina energin som finns hos alla.

Ställningarna i Hatha yoga har alltså motsatta energier som stimuleras när man öppnar och stänger muskulatur och leder. Detta gör att kroppen blir mjuk, stark och flexibel genom regelbunden träning. Stelhet, värk och svaghet försvinner successivt, beroende på i vilken takt man väljer att träna.

Hatha yogans statiska ställningar bygger upp styrka och ökar flexibiliteten i musklerna så att de blir långa och uthålliga. I och med detta flödar energierna friare och lättare, vilket både lindrar, botar och förebygger sjukdomar.

I Hatha yoga är uppmärksamheten central. För att märka av de positiva effekterna av yoga allra mest är det viktigt att vara närvarande i ställningarna och observera vad som händer med kroppen och sinnet. När en position känns obehaglig är vår naturliga respons att ta oss bort från den. Men Hatha yoga lär oss att stanna kvar och bara andas, trots visst obehag. Det är då utveckling sker och vi blir mer uthålliga och kan vara i stunden utan att påverkas lika mycket av obehagligheter. När vi observerar förnimmelserna i kroppen och andningen kan vi vara avslappnade i vårt förhållningssätt. Det är här yogans kraft ligger. Sinnet bjuder hela tiden på motstånd, det är dess uppgift. Vår uppgift är att hantera sinnet. Hatha yoga är ett verktyg för att göra just det.

Ledare: Johanna Bertilsson