Hälsa & välbefinnande


2018-02-02 Vindelns Folkhögskola

Första hjälpen och hjärt-lungräddning - BARN

Vad gör du om ett barn plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Eller ramlar i trappan och blir medvetslöst?
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.

Kursinnehåll 09.00-12.30
- Förebygga olycksfall
- L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
- Kontroll av livstecken
- Medvetslöshet – stabilt sidoläge
- Larma
- Utföra hjärt-lungräddning
- Åtgärder vid luftvägsstopp
- Stoppa blödning
- Förebygga cirkulationssvikt
- Organisera och handla på en olycksplats
- Grunder i psykologisk första hjälp
- Första hjälpen vid sår- och brännskador
- Första hjälpen vid förgiftningar

Vid frågor och anmälan
0933 106 56
vindeln@sv.se