Hälsa & välbefinnande

Denna kurs håller på att planeras. Anmäl ditt intresse här. Vi kommer sedan att höra av oss till dig om tid och datum när dessa är fastställda. Du kan då bestämma om kursen passar dig och du har möjlighet att delta. Det är bra om du kan lämna en e-post och ett mobilnummer där vi lätt kan nå dig.
Kursdag 6 timmar helgdag februari 2019

*Förebygga olycksfall
*L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
*Medvetslöshet - stabilt sidoläge
*Utföra hjärt-lungräddning
*Använda hjärtstartare
*Åtgärder vid luftvägsstopp
*Stoppa blödning
*Förebygga cirkulationssvikt
*Organisera och handla på en olycksplats
*Grunder i psykologisk första hjälp
*Första hjälpen vid hjärt- och kärlsjukdomar
*Första hjälpen vid sår- och brännskador

Vid frågor eller anmälan:

0933 106 56
vindeln@sv.se