Hälsa & välbefinnande

Vad gör du om någon plötsligt sätter i halsen och inte kan andas? Eller ramlar i trappan och blir medvetslöst?
Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga olycksfall på barn och vuxna.

Första hjälpen BARN innehåller:
• Larma 112
• Livsfarligt läge
• Kedjan som räddar barn
• Skillnader mellan barn och vuxna i en akutsituation
• Kontroll av medvetande och andning
• Ta hand om medvetslöst barn, öppna luftvägen samt placera i stabilt sidoläge
• Hur gör man HLR på barn?
• Hantera ett barn med luftvägsstopp
• Hur fungerar en hjärtstartare?
• Första Hjälpen på barn
• Akut omhändertagande av skadade
• L-ABC, prioritering av akuta händelser
• Akutsjukdomar hos barn som diabetes, epilepsi, allergi
• Blödning, nackskador, brännskador, cirkulationssvikt, förgiftning mm

Kursinnehåll vuxen:
• Samhällets olycks- och skadebild
• Förebygga olycksfall
• L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)
• Kontroll av livstecken
• Medvetslöshet – stabilt sidoläge
• Larma
• Utföra hjärt-lungräddning
• Åtgärder vid luftvägsstopp
• Stoppa blödning
• Förebygga cirkulationssvikt
• Fallolyckor
• Organisera och handla på en olycksplats
• Vara ett stöd vid psykiska reaktioner
• Första hjälpen barn innehåller:
• Larma 112
• Livsfarligt läge
• Kedjan som räddar liv
• Skillnader mellan barn och vuxna i en akutsituation
• Kontroll av medvetande och andning
• Ta hand om medvetslös person, öppna luftvägar samt placera i stabilt sidoläge
• Hur gör man HLR?
• Hantera person med luftvägsstopp
• Hur fungerar en hjärtstartare?
• Första Hjälpen
• Akut omhändertagande av skadade
• L-ABC, prioritering av akuta händelser
• Akutsjukdomar som diabetes, epilepsi, allergi
• Blödning, nackskador, brännskador, cirkulationssvikt, förgiftning mm