Hälsa & välbefinnande

Delar av innehållet:
Utföra hjärt-lungräddning Stoppa blödning
Medvetslöshet-stabilt sidoläge Kontroll av livstecken
Åtgärder vid luftstopp Förebygga cirkulationssvikt
Fallolyckor Larma

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen,
inklusive HLR, samt kunskap om hur du kan förebygga olycksfall.

När: Onsdag 24 April Tid: 18-21.15
Var: Biblioteket Vännäs
Ledare: Utbildare från Röda Korset

GRATIS; Max 15 deltagare.
Anmälan: Tel.0935-132 40 mejl:vannas@sv.se