Hopp dagen i Skellefteå

Hopp dagen i Skellefteå

Samhälle

Hopp dagen - Våga se, Våga fråga och Våga prata om sexuellt trauma.
Lär mer om skydd, konsekvenser och läkning. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med anknytning till folkhälsomålen.

Torsdag 22 februari kl 9.00-16.15
Plats: Pingstkyrkans festlokal, Stationsgatan 15, Skellefteå

Dagen är kostnadsfri men föranmälan krävs. Bindande anmälan. Om du uteblir faktureras du 250 kr
Max 120 deltagare