Djur, natur & miljö

För dig som vill lära dig mer om hundens beteenden, speciellt om du har en hund som
visar sig aggressiv ibland.

INNEHÅLL

Det aggressiva beteendet är en viktig del inom det sociala beteendet. Aggression har inte
alltid något att göra med farliga situationer. En social samvaro utan aggressiv
kommunikation är inte möjlig.

Under den här föreläsningen pratar vi om varför aggression är så viktigt och hur våra
hundar kan lära sig att hantera egna och andra aggression på ett lämpligt sätt.

Vi förklarar begrep som dominans, status, resurs, territorium och frustration och
vad de har att göra med aggression.

Tid för egna frågor och funderingar.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

KURSLEDARE
Sabrina Heinrich – utbildad instruktör och hundspykolog på CANIS i Tyskland. Se mer
information om Sabrina på https://www.hundtts.se/om-mig/

KURSMATERIAL
Ett kompendium som ingår i kursavgiften.