Hälsa & välbefinnande

Prospect är en beprövad metod som ger vidgade perspektiv för personer med erfarenhet av psykisk sjukdom. Prospect är utvecklat av och för själverfarna, familj och vänner samt personal inom vård och omsorg.

IFS Umeå (Intresseföreningen för Schizofreni och liknande psykoser) erbjuder möjligheten att delta i "Prospect för familj och vänner".

I Prospect fokuserar vi dels på familjens och vännernas egna behov och även på att förbättra självförtroendet som ökar förmågan att hantera situationen. Programmet syftar till att återfå kontroll och öka livskvaliteten.

Olika moment i programmet:
1 Introduktion - Att mötas
2 Erfarenheter av psykisk sjukdom
3 Att inse påfrestningarna
4 Identifiera och känna igen stress
5 Förlust och sorgebearbetning
6 Aktiva hanteringsstrategier
7 Utveckling av strategier
8 Kartläggning av nätverk
9 Möjligheter till förändring
10 Framåtblick

Kursen är kostnadsfri för dig som är medlem i IFS-Umeå. Övriga 150 kr. Om du är medlem behöver du ange det vid anmälan. Läs mer om medlemskap på IFS hemsida www.ifsumea.se .

Vi träffas en första gång den 24 okt. och då bestämmer vi tillsammans datum och tid för de kommande träffar.