Djur, natur & miljö

Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid röjningsarbeten som till exempel och röjning av sly (under två meter) samt ungskogs-/underväxtröjning (över två meter) enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Egen utrustning (röjsåg och skyddskläder) krävs. Varselväst eller huggarjacka med betäckning EN471 och första förband.

Utbildningen omfattar 24 studietimmar inklusive teoretiskt och praktiskt prov, vilka främst består av övningsmoment i fält.

Ledare: Tommy Israelsson