Biodling grundkurs

Biodling grundkurs

Trädgård, hus och hem

Du som är naturintresserad, odlar ekologiskt eller älskar honung borde lära dig mer om de intressanta "trädgårdsarbetarna" bina. Varför inte biodling som bisyssla?

Under sakkunnig ledning av erfaren biodlare får du kunskaper för att kunna starta upp ett bisamhälle.

Kursen genomförs i samverkan med Skellefteortens Biodlarförening. Boken "Bin till nytta och nöje" används som kurslitteratur.